Deze website maakt gebruik van cookies.

Reactie Kunsten ’92 op het advies van de Raad voor Cultuur

04-05-2015 | Bron: Kunsten '92

Kunsten '92 reageert in een brief op het advies Agenda Cultuur 2017 - 2020 en verder.

"Het advies van de Raad voor Cultuur geeft een herkenbare en realistische analyse van de ontwikkelingen in het culturele veld. Het sluit aan bij de trends en ontwikkelingen die de Raad in de Cultuurverkenning schetste en bij de reacties die deze verkenning losmaakte. Door als hoofdlijnen van het beleid cultuur met de wortels in de stad te plaatsen met de wereld als podium, de kunstenaar van eerste kennismaking tot talent in de schijnwerper te zetten en het publiek ook aanjager te laten zijn van vernieuwing, plaatst de Raad cultuur in een nieuw beleidskader dat ons een nieuwe agenda biedt voor het cultuurbeleid op middellange termijn. Dat stellen wij zeer op prijs. De invalshoeken die de Raad kiest voor het debat over de modernisering van het cultuurbeleid op langere termijn, sluiten bovendien in grote lijnen aan bij de hoofdpunten uit de Agenda 2020 van Kunsten ’92.

Helder is ook de positionering van cultuur in de samenleving: “Cultuur heeft vele waarden. Maar houd bij elke discussie over de waarde van cultuur rekening met die ene eigenschap waarmee zij zich onderscheidt van al het andere en dat is de intrinsieke waarde.”

Kunsten ’92 beschouwt dit advies van de Raad voor Cultuur als een aanzet tot politiek debat over de waarde van cultuur in onze samenleving en de verantwoordelijkheden van Rijk, provincies en gemeenten hiervoor. Bij welke ontwikkelingen (zoals Agenda Stad) kan beter worden aangesloten? Aan welke voorwaarden, niet alleen op het gebied van cultuur, maar ook op andere terreinen, zoals onderwijs, fiscaliteit, ruimtelijke ordening en werkgelegenheid, moet daarvoor worden voldaan? Daarbij zou de volgende vraag leidend moeten zijn: als Nederland zich daadwerkelijk wil profileren als creatieve kennissamenleving, wat hebben we daar dan in de komende 10 jaar voor nodig en welke verantwoordelijkheden moet de politiek daarin nemen?

Lees de rest van de brief.