Deze website maakt gebruik van cookies.

Relativerend geluid uit onverwachte hoek

01-10-2015 | Bron: Hoorzaken

Zoals VNPF-leden weten en daar ook druk mee zijn, is het goed om jongeren te waarschuwen voor de gevaren van te harde muziek, zeker de verwoede bezoekers van evenementen en concerten. 

Tips hoe gehoorschade is te voorkomen zoals deze worden uitgedragen zijn zeker zinvol. Tegelijkertijd is enige relativering ook op zijn plaats zodat er geen angstcultuur ontstaat rondom de gevaren van blootstelling aan muziek.

Recent is staatssecretaris van Rijn door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica, de Nederlandse Vereniging van Audiologen, de KNO-vereniging en de Nationale Hoorstichting opgeroepen om maatregelen te nemen om gehoorschade terug te dringen. De lezer van het document waarin het standpunt en advies van de partijen staat, wordt er weliswaar op gewezen dat exacte cijfers over de omvang van gehoorschade ontbreken, maar tegelijkertijd worden er op speculatieve wijze cijfers gepresenteerd die een indicatie zouden zijn van de grootte van het probleem en de omvang van de gehoorschade.

Het volledige artikel kun je hier teruglezen.