Deze website maakt gebruik van cookies.

Risico naheffing ligt straks bij werkgever

13-10-2015 | Bron: rendement.nl

Vanaf 1 januari 2016 kun je als onderneming te maken krijgen met een naheffingsaanslag of correctieverplichting voor de loonheffingen door de invoer van de vervanger van de huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR). 

Werkgevers lopen door de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties straks het risico op een naheffing of correctie, terwijl dat risico nu nog bij de opdrachtnemer ligt.

Als de Eerste Kamer eind oktober instemt met de nieuwe wet, wordt de VAR per 2016 vervangen door een stelsel van modelcontracten. Onlangs gaf staatssecretaris Wiebes van Financiën in een memorie van antwoord meer duidelijkheid over deze nieuwe werkwijze.

Onder de huidige regelgeving ligt het risico op bijbetalen meestal bij de opdrachtnemer, omdat de Belastingdienst voor een naheffingsaanslag bij de opdrachtgever moet bewijzen dat de opdrachtgever het oogmerk had om de VAR te gebruiken om loonheffingen te ontlopen.

Dat bewijs is bijna nooit te leveren. De enige situatie waarin je als werkgever zeker weet dat je niet met een naheffingsaanslag of correctieverplichting geconfronteerd wordt, is als je een goedgekeurd contract gebruikt én in de praktijk daadwerkelijk conform de bepalingen in dit contract werkt. Alleen dan hoef je geen loonheffingen af te dragen voor de opdrachtnemer en hoef je je zich ook geen zorgen te maken over naheffing en correctie.

De Belastingdienst heeft inmiddels de eerste modelcontracten gepubliceerd. Het gaat pas om enkele specifieke contracten, maar de lijst met voorbeelden wordt aangevuld zodra er meer contracten goedgekeurd zijn.