Deze website maakt gebruik van cookies.

Ruurd Bierman nieuwe voorzitter VNPF

15-06-2016 | Bron: VNPF

Ruurd Bierman is benoemd tot nieuwe bestuursvoorzitter van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). Hij volgt per 1 september 2016 Martijn van Dam op, die op 3 november 2015 werd beëdigd als staatssecretaris van Economische Zaken.

Het VNPF-bestuur ziet in Bierman een zeer bekwaam voorzitter met jarenlange bestuurlijke ervaring.

Ruurd Bierman is sinds januari 2015 directeur van het Mediafonds. Daarnaast is Bierman onder meer adviseur van de European Broadcasting Union (EBU) en diverse Europese publieke omroepen. Hij heeft in 2013 en 2014 leiding gegeven aan het project VISION 2020 van de EBU, waarin een toekomstvisie is ontwikkeld voor de publieke omroep in Europa. Tot 2012 was Bierman lid van de Raad van Bestuur van de NPO en directeur van de NOS. Hij vervulde nevenfuncties bij Paradiso, Prix Europa, Submarine Channel, CoBo, MCO, ANP en andere instellingen.

Ruurd Bierman over zijn voorzitterschap:
“Poppodia en popfestivals zijn het boegbeeld voor de popcultuur in ons land en hebben een zeer belangrijke rol bij talentontwikkeling. Nieuwe acts en nieuwe cultuur worden er gekoppeld aan publiek en vice versa. Poppodia en -festivals fungeren als creatieve ‘hubs’. Er vinden zeer waardevolle kruisbestuivingen plaats tussen jong en gevestigd talent. De popsector staat echter voor veel uitdagingen en bedreigingen. Ik beschouw het als een belangrijke opdracht om de positie van de popcultuur, met name voor de podia en festivals, in Nederland te versterken."

Tijdens de ledenvergadering van de VNPF op 18 mei 2016 in Amersfoort heeft het VNPF-bestuur Ruurd Bierman voorgedragen als kandidaat voor het voorzitterschap. De leden gingen unaniem akkoord met de voordracht van Bierman. In de periode na 3 november vorig jaar heeft Ed Dumrese (directeur Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen; VNPF-bestuurslid) de rol van interim-voorzitter met verve vervuld.

De VNPF is de brancheorganisatie van 92 poppodia en -festivals die jaarlijks meer dan 10.000 activiteiten – waarvan ruim 8.000 popmuziek programma’s – organiseren voor circa 5 miljoen bezoekers. In het belang van haar leden oefent de VNPF invloed uit op wetgeving en overheidsbeleid. Daarnaast zet de vereniging zich in voor dienstverlening aan haar leden en draagt ze bij aan de professionalisering van de VNPF-leden.