Deze website maakt gebruik van cookies.

Samenvatting Inventarisatie talentontwikkeling o.a. in de podiumkunsten

31-08-2014 | Bron: Rijksoverheid

Het onderzoek van Kwink Groep heeft als doel om beelden over talent, de ontwikkeling en ondersteuning van talent en cijfers over de doorstroming van talenten in kaart te brengen. 

Het onderzoek heeft een inventariserend karakter en maakt onderdeel uit van een breder proces om de talentontwikkeling in de komende periode te kunnen monitoren en de effecten van beleidswijzigingen beter meetbaar te kunnen maken. Dit onderzoek levert input voor deze beoogde monitor talentontwikkeling.