Deze website maakt gebruik van cookies.

SER en Raad voor Cultuur: uitholling culturele sector dreigt

21-04-2017 | Bron: cultuur.nl en nos.nl

Er moeten flink wat maatregelen genomen worden om de positie van werkenden en werk- en opdrachtgevers in de cultuursector te verbeteren, anders dreigt een deel van de kunst- en cultuursector in Nederland af te sterven. Dat staat in het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur (RvC) dat vandaag is verschenen.

Als de extra kosten voor deze voorstellen niet gedekt kunnen worden door een verhoging van het verdienvermogen en/of hogere subsidies, voorzien de raden een afname van het kunst- en cultuuraanbod en een daling van het aantal werkenden in de sector – en dat gaat ten koste van een bloeiend cultureel klimaat in Nederland.

De bal ligt vooral bij de sector zelf, schrijven de raden, maar ook moeten ministeries en gemeenten hun beleid beter op elkaar afstemmen en de regelgeving op orde brengen. De overheid wordt gevraagd te investeren in een bloeiend cultureel leven.

In het advies wordt benadrukt dat de economische crisis en de bezuinigingen vanaf 2010 de sector verder hebben verzwakt. De bezuinigingen zijn niet zoals gehoopt gecompenseerd door inkomsten uit andere bronnen. "Desondanks wordt nog steeds hoogstaande kunst en cultuur geproduceerd en wordt er volop geëxperimenteerd", staat in het rapport. "Werkenden worden door passie en hoop op betere tijden gedreven." De raden waarschuwen dat bij onveranderde omstandigheden verdere uitholling van de culturele en creatieve sector dreigt. 

In vijf jaar tijd, van 2010 tot en met 2015, daalde het aantal banen in de sector van 163.000 naar 140.000, een krimp van 14,3 procent. Ongeveer de helft van die mensen verdient minder dan 30.000 euro per jaar. 

Nieuwe afzetmarkten
De raden vinden het noodzakelijk dat de creatieve sector nieuwe afzetmarkten vindt en daarmee haar inkomsten vergroot. Ook moeten mensen die in de kunst- en cultuursector werken zich beter gaan organiseren in belangenorganisaties, zodat ze een sterkere stem krijgen bij onderhandelingen. 

Vorig jaar bleek uit een verkenning van de SER en de RvC dat in de Nederlandse kunst- en cultuursector bijna de helft van de werkenden zzp'ers zijn, en dat mensen soms weinig verdienen door lage uurtarieven. Ook hebben creatieven beperkte toegang tot verzekeringen, pensioen en andere belangrijke voorzieningen.