Deze website maakt gebruik van cookies.

Statutenwijziging kan verlies ANBI betekenen

21-01-2015 | Bron: Rendement.nl

Op het moment dat jullie organisatie besluit de statuten te wijzigen, kan dit van invloed zijn op jullie status van algemeen nut beogende instelling (ANBI). 

Dit was het geval bij een stichting, die haar statuten zodanig wijzigde, dat haar doelen geen algemeen nut meer dienden. Daarop oordeelde het gerechtshof dat ze geen recht had op de ANBI-status.

Bron: Rendement.nl