Deze website maakt gebruik van cookies.

Steeds meer aandacht voor de vormende waarde van cultuuronderwijs

04-05-2015 | Bron: IPO

Het IPO (Interprovinciaal Overleg) reageert op het rapport Cultuur als basis, van de evaluatiecommissie Cultuureducatie met Kwaliteit. 

De evaluatiecommissie pleit daarbij voor een structurele aanpak met langere looptijd in plaats van tijdelijke projectmatige aanpak.