Deze website maakt gebruik van cookies.

Strategische financiële meerjaren analyse

31-01-2014 | Bron: Cultuur-Ondernemen

Hoe stressbestendig is uw organisatie? U denkt na over uw organisatie in de toekomst. U bent al bezig met het uitwerken van diverse scenario's. 

Onontkoombare vragen hierbij zijn:
  • Wat zijn nu mijn belangrijkste activiteiten?
  • Hoe kan ik aanvullende activiteiten of diensten ontwikkelen?
  • Welke verdienmodellen zijn haalbaar?
  • Hoe leert mijn organisatie klantgericht denken?

Op korte termijn moet u wellicht al maatregelen nemen. Dit leidt tot vragen als:

  • Hoe ga ik om met teruglopende inkomsten?
  • Hoeveel tijd heb ik om te veranderen?
  • Moeten we saneren?

Financiële analyse
Om dit in kaart te brengen heeft Cultuur-Ondernemen samen met Deloitte een financiële analyseontwikkeld. Een objectief instrument dat inzicht geeft in uw financiële vitaliteit. Bent u klaar voor de toekomst?

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Antoinette van Dorssen(accountmanager cult. organisaties) 020-5305912