Deze website maakt gebruik van cookies.

Terugvorderen embed-tax

11-03-2014 | Bron: VNPF

Op 13 februari meldde de VNPF in haar nieuwsbrief de uitspraak van het Europees Hof inzake het doorlinken van bepaalde informatie naar andere websites.

Het Europees Hof van Justitie heeft namelijk in een arrest bepaald dat hyperlinks naar auteursrechtelijk beschermd materiaal niet als openbaarmakingen aangemerkt kunnen worden.

Uit de uitspraak is tevens op te maken dat het embedden van auteursrechtelijk beschermd werk eveneens is toegestaan. Denk aan embedded (film)materiaal op de website van een podium of festival.

Verschillende partijen eisen hun onterecht betaalde auteursgelden terug van Buma Stemra. De meest opvallende is FM Radio die al een terugvorderingsbrief over onterecht betaalde auteursgelden heeft gestuurd aan Buma Stemra.(zie in deze het in artikel Entertainment Business). VNPF-leden kunnen bij het bureau een modelbrief voor terugvordering opvragen.

Zie voor meer over het vonnis en zijn implicaties op de site van Buma Stemra