Deze website maakt gebruik van cookies.

Toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten

06-03-2013 | Bron: Eerste Kamer / MKB-Nederland

Dit wetsvoorstel versterkt in de Wet toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten (CBO’s).

Het toezicht door het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten wordt uitgebreid tot bepaalde organisaties van vrijwillig collectief beheer.

Met dit voorstel wordt ook een instemmingsrecht ingevoerd voor het College bij eenzijdig voorgenomen verhogingen van de standaardtarieven voor exploitatie van auteurs- en naburige rechten (het zogenaamde preventief tarieventoezicht). Ook wordt voorzien in een onafhankelijke geschillencommissie voor de beslechting van tariefgeschillen.