Deze website maakt gebruik van cookies.

Tweede kamer in gesprek over alcoholbeleid

10-10-2014 | Bron: KHN

Op 9 oktober 2014 was er een Algemeen Overleg (A.O.) in de Tweede Kamer van de Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderwerp ‘alcoholbeleid’. Tijdens dit overleg deed staatssecretaris van Rijn belangrijke toezeggingen voor de horeca. 

Zo komt er weer een onderzoek naar de naleving van de leeftijdsgrenzen voor alcohol en tabak en worden de gemeentelijke preventie- en handhavingsplannen begin 2015 geanalyseerd. De staatssecretaris gaf aan dat de wet alleen gaat werken als men blijft  werken aan drie zaken: de nodige cultuuromslag, naleving door verstrekkers en handhaving door gemeenten.

 

Handhaving gemeenten moet beter

Tijdens het overleg bevroegen de Kamerleden van de Commissie VWS staatssecretaris van Rijn op de twee rapporten die hij de commissie had toegestuurd.

• Rapport naleving verstrekkers 2013

Rapport handhaving gemeenten 2014 

De Kamerleden gaven aan blij te zijn met de stijgende lijn op zowel de naleving (door verstrekkers) als het drinkgedrag van jongeren, met name onder de 16. Maar er werd aandacht gevraagd voor zaken die niet goed gaan, zoals handhaving door gemeenten, naleving door sportkantines, cafetaria’s en online verkoop van alcohol.

 

Belangrijke uitkomsten voor de horeca

Van Rijn deed tijdens het overleg een aantal toezeggingen die belangrijk zijn voor de horeca:

• Er komt in het najaar van 2014 weer een onderzoek naar naleving van leeftijdsgrenzen van alcohol én tabak bij alle verstrekkers;

• In het eerste kwartaal van 2015 komt er een analyse van de Preventie- en Handhavingsplannen van gemeenten;

• Er komt een onderzoek naar de maatschappelijke kosten van alcohol en naar effectief alcoholbeleid;

• Van Rijn gaat onderzoek doen of minderjarige mystery shoppers mogen worden ingezet voor handhaving.