Deze website maakt gebruik van cookies.

Uitzendkracht krijgt straks inlenersbeloning

08-10-2014 | Bron: Rendement

Per 30 maart 2015 hebben uitzendkrachten die onder de ABU-cao vallen recht op hetzelfde salaris als werknemers die in soortgelijke functies bij de organisatie in dienst zijn. Voor uitzendkrachten die een contract voor onbepaalde tijd met het uitzendbureau hebben, geldt dit niet. Zij vallen onder een eigen (ABU-)loongebouw.

In juli 2012 was er al een principe-afspraak tussen de Algemene Bond Uitzendonderneming (ABU) en de vakbonden, dat uitzendkrachten die onder de ABU-cao vallen vanaf 2015 meteen recht hebben op dezelfde beloning als werknemers die in vaste dienst zijn. 

Dit naar aanleiding van een wijziging in de WAADI (wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) die op 17 april 2012 werd aangenomen door de Eerste Kamer. In de wet stond dat uitzendkrachten in principe hetzelfde loon en dezelfde vergoedingen moeten krijgen als vaste werknemers in gelijke functies in dienst bij de inlener.

De uitzendcao of de inlenerscao kon men echter van deze bepalingen afwijken. Dit houdt in dat het uitzendbureau de eerste 26 weken van een plaatsing kan kiezen voor: ofwel de beloningsregeling uit de ABU-cao, ofwel de inlenersbeloning laten gelden vanaf dag één. Vanaf de 27ste week is de inlenersbeloning in ieder geval verplicht. 

Na lange onderhandelingen is er inmiddels een akkoord bereikt over de wijzigingen in de lopende ABU-cao. Hierin is afgesproken dat vanaf 30 maart 2015 uitzendkrachten vanaf hun eerste werkdag bij de inlener recht hebben op dezelfde beloning als werknemers die bij de werkgever in dienst zijn. Dit kan ervoor zorgen dat je straks een hoger tarief moet betalen aan het uitzendbureau.

 

Aparte beloningsregeling bij vast contract

Er zijn wel een paar uitzonderingen. Zo blijft voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (denk aan schoolverlaters of langdurig werklozen) een apart loongebouw gelden. Dit geldt ook voor mensen die worden bemiddeld vanuit de Participatiewet en mensen die het uitzendbureau van werk-naar-werk begeleidt. Verder is op uitzendkrachten met een contract voor onbepaalde tijd met het uitzendbureau (de zogenoemde fase C) een aparte beloningsregeling van toepassing.