Deze website maakt gebruik van cookies.

Var voor ZZP verdwijnt, brengt BGL een oplossing?

23-09-2014 | Bron: ZZP Nederland

Staatssecretaris Wiebes wil de VAR-verklaring voor ZZP’ers vervangen voor een nieuwe term: BGL (Beschikking Geen loonheffingen). BGL is eigenlijk de naam voor de VAR-webmodule dat destijds al het paradepaardje was van dhr. Weekers, de voorganger van staatssecretaris Wiebes. Wat gaat de nieuwe BGL brengen voor ZZP’ers?

Met de BGL worden zowel opdrachtnemer als opdrachtgever verantwoordelijk voor de status van een arbeidsrelatie en de uitvoering daarvan in de praktijk. Bij de constatering van een schijnconstructie wordt voortaan ook de opdrachtgever aangepakt. 

Dat is misschien wel de belangrijkste conclusie van het miljoenen kostende project. Het voorstel is inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd.

Met de nieuwe wet die Wiebes wil invoeren kan volgens de Belastingdienst een beter onderscheid gemaakt worden voor de fiscale beoordeling werknemer of ondernemer.

De BGL vervangt de gehele VAR-verklaring en dient digitaal te worden ingevuld via de webmodule waar men al twee jaar mee bezig is. Bij de aanvraag van een BGL vult de ZZP’er een aantal vragen in waarna er wel of niet een BGL ontstaat. In die beschikking staat onder welke omstandigheden de opdracht wordt uitgevoerd. Een opdrachtgever dient deze verklaring te controleren voordat hij de opdracht verstrekt aan de ZZP’er. Blijkt achteraf dat de omstandigheden anders waren dan in de BGL vermeld stond dan wordt de opdrachtgever gezien als werkgever en moet men alsnog premies en loonbelasting afdragen.

De BGL hoeft niet voor iedere opdracht opnieuw aangevraagd te worden. Echter zodra de opdracht of de omstandigheden veranderen zal een nieuwe BGL moeten worden aangevraagd. 
 

Bonafide opdrachtgevers gevrijwaard

De BGL wordt uitsluitend aangevraagd door de ZZP’er, de opdrachtgever moet controleren of de feiten en omstandigheden voor de te verstrekken opdracht overeenkomen met die op de BGL staan. Is dat correct dan is de opdrachtgever altijd gevrijwaard van aanspraken voor loonheffingen en premies door de Belastingdienst achteraf. Volgens de Belastingdienst biedt de BGL bonafide opdrachtgevers 100% zekerheid. Bij malafide opdrachtgevers kan achteraf geconstateerd worden door de controlerend inspecteur dat er sprake was van een arbeidsrelatie en volgt een naheffing over de gehele periode van de verstrekte opdracht. De bewijslast hiervoor ligt bij de Belastingdienst.

BGL biedt geen enkele zekerheid voor de ZZP’er

In tegenstelling tot de opdrachtgever is de ZZP’er nooit gevrijwaard van aanslagen achteraf door de Belastingdienst. De ZZP’er heeft met de BGL ook geen enkele zekerheid dat hij/zij gebruik kan maken van fiscale faciliteiten zoals zelfstandigenaftrek etc. Met een BGL heeft men niet automatisch recht op fiscale aftrekposten, daar liggen andere feiten aan te grondslag.

VAR 2014 blijft voorlopig nog geldig, BGL krijgt aanloopperiode

Het wetsvoorstel zal de komende tijd worden behandeld door de Tweede en Eerste Kamer. Zolang blijft de VAR 2014 geldig, ook als dit doorloopt in 2015. Als het wetsvoorstel BGL is aangenomen komt er eerst een overgangsperiode van VAR naar BGL, zodat iedereen er aan kan wennen.

 

Voor meer feiten over de BGL en de conclusie van ZZP Nederland kun je hier vinden. 

Zie ook de site van All Arts Belastingadviseurs