Deze website maakt gebruik van cookies.

Vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen

14-10-2014 | Bron: VNG

Vanaf 2016 moeten overheden vennootschapsbelasting betalen over de winst die ze met ondernemingsactiviteiten behalen. Op Prinsjesdag is het wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen bij de Tweede Kamer ingediend (Kamerstukken 34003).

Het achterliggende doel van het wetsvoorstel is, mede onder druk van de Europese Commissie, het scheppen van een gelijk speelveld tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. Daarom moeten overheden die winst behalen met activiteiten die concurreren met de ‘markt’, vanaf 2016 vennootschapsbelasting gaan betalen.

Lees de ledenbrieven van de Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG) voor een beter inzicht over waar de VNG haar leden (voor veel podia en festivals toch de belangrijkste financier dan wel samenwerkingspartner) mee voedt. Zie:

- Een beknopte inhoud van het wetsvoorstel

- De raamafspraak uit het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen

- Een modellijst inventarisatie activiteiten

 

Brief aan Tweede Kamer

Op 10 oktober stuurde de VNG een brief met aandachtspunten aan de Vaste commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer.

In bijlage 2 van deze brief is te lezen dat schouwburgen en musea wel gezien worden als overheidstaak, maar poppodia en centra voor kunstzinnige vorming niet. De VNPF en de Kunstconnectie hebben hier bezwaar tegen gemaakt en houden dit nauwlettend in de gaten.