Deze website maakt gebruik van cookies.

Verplichtingen hygiene in de horeca

24-09-2014 | Bron: VNPF

De VNPF krijgt veel vragen over de sociale hygiëne in de horeca. Belangrijkste vraag is of alle horecamedewerkers een training of certificaat SVH of HACCP moeten hebben. 

 

Wij hebben dit voor de leden uitgezocht en op een rij gezet.

Certificaat SVH
Volgens de Drank- en Horecawet moet er tijdens de openingstijden van een bedrijf waarin alcohol geschonken/verkocht wordt, altijd tenminste één (leidinggevende) persoon aanwezig zijn in het bedrijf die in het bezit is van de ‘Verklaring Sociale Hygiëne’ (en op de vergunning vermeld staat).

Wanneer je een horecabedrijf hebt waar géén alcohol geschonken en/of verkocht wordt, heb je geen Verklaring Sociale Hygiëne nodig.

HACCP
HACCP staat voor ‘Hazard Analysis and Critical Control Point’. Het is een methode om alle relevante gevaren in diervoeders en levensmiddelen te elimineren, te voorkomen of tot een aanvaardbaar niveau te reduceren. In alle bedrijven waar bederfelijke eet- en drinkwaren behandeld en bereid worden is het verplicht te werken volgens de regels van de HACCP-methode. Koninklijke Horeca Nederland heeft de regels vertaald naar een code die toegepast kan worden in Nederlandse horecabedrijven.

Alle leidinggevenden en medewerkers die zich bezighouden met de daadwerkelijke behandeling en/of bereiding van eet- en drinkwaren moet dus volgens die code werken.

Het is daarom jou verantwoordelijkheid als werkgever dat medewerkers volgens deze code werken. Dit kan door ze hier over te informeren en te trainen. Dit kun je zelf doen, of door de medewerkers een training HACCP te laten volgen. Bij controle dien je aan te tonen dat je volgens de HACCP code werkt.

De HACCP code is op te vragen via het VNPF-Bureau