Deze website maakt gebruik van cookies.

Verwijs altijd naar modelovereenkomst

13-10-2015 | Bron: rendement.nl

De eerste twee voorbeeldcontracten uit het stelsel van modelovereenkomsten zijn inmiddels gepubliceerd. In deze documenten is duidelijk terug te zien dat een vrijwaring ontlenen aan deze modellen alleen toegestaan is als je in het contract expliciet verwijst naar de modelovereenkomst.

Als de Eerste Kamer met het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties instemt, wordt de huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR) per 1 januari 2016 vervangen door een stelsel van modelcontracten. VNPF laat momenteel standaardovereenkomsten door de Belastingdienst beoordelen.

Je kunt echter pas een vrijwaring ontlenen aan de modelovereenkomst als je de volgende verwijzing in uw contract op neemt: ‘Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op (datum) onder nummer X beoordeelde overeenkomst.’ De goedkeuring is vijf jaar geldig.