Deze website maakt gebruik van cookies.

Vóór 1 februari voorbeeldovereenkomst indienen

15-01-2016 | Bron: rendement.nl

Als je organisatie het contract met een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) deze maand nog voorlegt aan de Belastingdienst, vertelt de fiscus vóór 1 april 2016 of er aan de regels is voldaan. De overeenkomst kun je per e-mail toesturen aan de Belastingdienst.

De  Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties introduceert de opvolger van de huidige verklaring arbeidsrelatie. Volgens de nieuwe wet kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers hun contract voorleggen aan de Belastingdienst of gebruikmaken van een modelcontract. Dit is een goedgekeurde overeenkomst. Het stelsel van modelovereenkomsten wordt gefaseerd ingevoerd. De implementatiefase start op 1 april 2016 en duurt tot 1 januari 2017. 

Je organisatie moet een aantal punten vermelden
Gebruikt je organisatie een zelfgemaakte overeenkomst? Als je organisatie (of de opdrachtnemer) deze vóór 1 februari 2016 voorlegt aan de Belastingdienst, vertelt de fiscus voor 1 april  2016 of hij akkoord gaat met het contract. Om een overeenkomst voor te leggen aan de Belastingdienst moet deze worden gemaild naar alternatiefvar@belastingdienst.nl. In de overeenkomst of begeleidende e-mail moet een aantal punten staan:

  • de naam van de organisatie;
  • het soort organisatie;
  • uw contactgegevens;
  • het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN)/ of Burgerservicenummer (BSN);
  • het aantal opdrachtgevers;
  • een overzicht van alle afspraken;
  • de werkzaamheden en de werkomstandigheden;
  • eventuele bemiddeling;
  • specifieke regelgeving of certificeringseisen;
  • eventuele van toepassing zijnde richtlijnen of algemene voorwaarden.