Deze website maakt gebruik van cookies.

Voortgang collectieve promotie podiumkunsten

12-06-2014 | Bron: Fonds Podiumkunsten

Met het verdwijnen van Theater Instituut Nederland (TIN), Muziek Centrum Nederland (MCN) en later Bureau Promotie Podiumkunsten, is de uitvoering van de collectieve promotie in de podiumkunsten in lastig vaarwater gekomen. Het Fonds Podiumkunsten heeft daarom de lopende activiteiten tijdelijk zelf ter hand genomen. 

Daarnaast heeft het Fonds een onderzoek laten doen met als doel een beeld te krijgen hoe de promotionele activiteiten nu het beste kunnen worden vormgegeven.

De onderzoeker, Thomas van Dalen, heeft daarvoor met een brede groep mensen uit het veld gesproken die in de afgelopen jaren betrokken waren bij de promotie van podiumkunst uit Nederland.

Van Dalen concludeert dat er op het terrein van de promotie van podiumkunst uit Nederland veel gebeurt, maar dat samenhang ontbreekt. Hij adviseert het Fonds een kader te maken waarbinnen de activiteiten worden uitgevoerd. Dat kader zou duidelijkere keuzes moeten bevatten om het beperkte budget effectief in te zetten. De uitvoering zou het Fonds zelf ter hand moeten nemen, maar die moet wel worden gescheiden van de subsidietaken van het Fonds. Wij nemen de aanbevelingen over. In de zomer werken we dit nader uit om op 1 oktober helemaal klaar te zijn. Tot die tijd blijft het Fonds op bescheiden wijze de lopende activiteiten uitvoeren.