Deze website maakt gebruik van cookies.

VPB-plicht voor overheidsbedrijf uitgesteld

28-11-2014 | Bron: Rendement.nl

Het wetsvoorstel Wet modernisering VPB-plicht overheidsondernemingen zal niet vanaf 1 januari 2015 ingaan. Staatssecretaris Wiebes van Financiën liet onlangs weten een aantal wijzigingen door te voeren in het wetsvoorstel, waardoor het niet haalbaar is om de wet over een paar weken al in te laten gaan.

Vanaf 2016 moeten overheden vennootschapsbelasting betalen over de winst die ze met ondernemingsactiviteiten behalen. Op Prinsjesdag is het wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen ingediend. Onlangs is deze wet op een aantal punten gewijzigd, waardoor de Tweede Kamer er (waarschijnlijk) pas na het kerstreces over kan stemmen. 

De nieuwe wet zal ingaan de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet geplaatst is. 

 

Nota naar aanleiding van het Verslag

Hier rechts is Nota naar aanleiding van het verslag met betrekking tot het wetsvoorstel Vpb-plicht overheidsondernemingen te vinden. 

Interessante opmerkingen in deze nota zijn:

- Het kabinet heeft niet de indruk dat dit wetsvoorstel de bestaande afweging tussen in- en uitbesteden in betekenende mate zal wijzigen. Zie pagina 13.

- In het op diverse plaatsen aangehaalde overleg met de koepelorganisaties van overheden “kan ook een nadere invulling worden gegeven aan de open norm “overheidstaken/publiekrechtelijke bevoegdheden” (zie pagina 25) en kan ook aandacht worden besteed aan “culturele instellingen waarin overheden de mogelijkheid hebben om bestuurders te benoemen” (zie pagina 27). De staatssecretaris heeft n.a.v. vragen uit de Tweede Kamer een nota geschreven, deze is hier te downloaden. 

 

Meer informatie

Op 15 december a.s. vindt in de Tweede Kamer een wetgevingsoverleg plaats. 

Lees meer over het wetsvoorstel in het dossier of op Rendement.nl