Deze website maakt gebruik van cookies.

Wat moet de rol zijn van provincies voor cultuureducatie en actieve cultuurparticipatie

03-03-2015 | Bron: LKCA

Het LKCA stelt een dossier samen in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart 2015.

Wat moet de rol zijn van provincies voor cultuureducatie en actieve cultuurparticipatie? Wat zijn de actuele vraagstukken? Wat zijn de (wettelijke) taken van provincies en wat is het huidige beleid? Wat zijn de standpunten over cultuur van de politieke partijen in de provincie?

Alle betrokkenen en geïnteresseerden in provinciaal beleid cultuureducatie en cultuurparticipatie, waaronder (kandidaat-)statenleden kunnen hierover met elkaar van gedachten wisselen.

Data en locaties vind je hier