Deze website maakt gebruik van cookies.

Weer meer subsidies voor cultuur; Metropole Orkest profiteert

08-06-2015 | Bron: NOS

Minister Bussemaker trekt ruim 18 miljoen euro extra uit voor het cultuurbeleid. Ze is het met de Raad voor Cultuur eens dat er weer meer geld naar de sector moet gaan, al reserveert ze geen 29,5 miljoen, zoals de Raad had gevraagd. Het vorige kabinet bezuinigde fors op de cultuur; huidig VVD-fractieleider en toenmalig staatssecretaris Zijlstra was daar verantwoordelijk voor. 

De minister wil één orkest extra gaan subsidiëren: een symfonieorkest met aanbod van pop en jazz. In de praktijk betekent dit dat het Metropole Orkest extra subsidie krijgt. Volgens eerdere plannen zou het orkest vanaf 2017 geheel op eigen  benen moeten staan. Ook trekt Bussemaker extra geld uit voor de rijksmusea. Mede daardoor kan het Tropenmuseum openblijven. 

Festivals
Zoals de Raad voor Cultuur had geadviseerd, besteedt ze ook meer middelen aan festivals, omdat die een grote rol kunnen spelen bij de verbreding en vergroting van het publiek. Ook wordt er extra geld uitgetrokken voor het ontwikkelen van talenten in de podiumkunsten en de film. Culturele instellingen kunnen vanaf december aanvragen voor subsidies doen. De minister vindt dat er een "evenwichtige spreiding van culturele voorzieningen over het land" moet zijn. 

Innovatie
Bussemaker benadrukt in haar brief 'Ruimte voor Cultuur' dat ze kunstenaars en culturele instellingen meer ruimte wil geven voor innovatie, samenwerking en ontwikkeling van jonge talenten. Ze wil dat kunstenaars en instellingen inspelen op de verandering in de samenstelling en de voorkeuren van het publiek. 

Tweede Kamer
De Tweede Kamer organiseert op 17 juni een Hoorzitting met de culturele sector over de brief en op 25 juni vindt het Tweede Kamerdebat over de uitgangspuntenbrief plaats.