Deze website maakt gebruik van cookies.

Werkbonus definitief onderdeel loonbelasting

24-10-2013 | Bron: Rendement.nl

De Fiscale Verzamelwet 2013 is onlangs in de Eerste Kamer aangenomen. Per 1 januari 2014 wordt de werkbonus namelijk definitief toegevoegd aan de loonbelasting. De werkbonus vormt dan een nieuw onderdeel van de loonheffingskorting.

Het einde van de werkbonus voor oudere werknemers is nabij. De werkbonus voor werknemers van 61 tot 64 jaar wordt namelijk per 1 januari 2015 afgeschaft voor nieuwe gevallen en komt per 2018 helemaal te vervallen. Dan vallen de laatste instromers niet meer binnen de doelgroep. Per 1 januari 2014 wordt de werkbonus echter wel toegevoegd aan de loonbelasting. Tot de afschaffing kunt u dus de werkbonus in de loonadministratie verwerken.

Verwerk werkbonus in loonaangifte

De werkbonus wordt vanaf volgend jaar (tot de afschaffing in 2018) een onderdeel van de loonheffingskorting. Oudere werknemers en oudere zzp’ers die in 1949, 1950, 1951 of 1952 zijn geboren en in 2013 een loon ontvangen dat tussen de € 17.139 en € 33.326 ligt, kunnen dit nu nog via hun aangifte inkomstenbelasting toepassen.

Iedere werknemer geeft bij zijn indiensttreding aan of uw onderneming de loonheffingskorting moet toepassen, bijvoorbeeld via het model ‘Opgaaf gegevens voor de loonheffingen’ (pdf). Voor werknemers die ‘ja’ aankruisen én er recht op hebben, moet u dus de werkbonus in de loonaangifte verwerken.