Deze website maakt gebruik van cookies.

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in de maak

08-07-2014

De voorgestelde regeling uniformeert voor alle rechtspersonen de regels voor taakvervulling door bestuurders en toezichthouders alsmede de regels voor aansprakelijkheid in geval van onbehoorlijke taakvervulling. Ook worden de ontslaggronden verruimd voor slecht functionerende stichtingsbestuurders- en toezichthouders.

Doel van de regeling 

De voorgestelde regeling biedt een wettelijke grondslag aan de instelling van een toezichthoudend orgaan bij verenigingen en stichtingen en bevat een voor alle rechtspersonen geldende basisregeling voor de taak van het toezichthoudend orgaan en zijn leden. 

In de wet wordt vastgelegd dat bestuurders en toezichthouders van alle rechtspersonen het belang van de rechtspersoon voorop moeten stellen. 

Ook wordt voor alle rechtspersonen geregeld dat bestuurders en toezichthouders met een tegenstrijdig belang niet mogen deelnemen aan de beraadslaging van de besluitvorming alsmede dat bestuurders en toezichthouders die hun taak onbehoorlijk vervullen aansprakeljk kunnen zijn voor de daaruit voortvloeiende schade. 

Ten slotte worden de gronden voor ontslag van slecht functionerende stichtingsbestuurders en - toezichthouders verruimd en ook van toepassing op leden van het toezichthoudend orgaan.

 

Reactie VNO-NCW en MKB-Nederland

VNPF is lid van MKB-Nederland. MKB-Nederland is van mening dat deze regeling niet door getrokken hoeft te worden naar alle verenigingen en stichtingen. 

Lees de reactie van VNO-NCW en MKB-Nederland.