Deze website maakt gebruik van cookies.

Wet DBA (afschaffing VAR) aangenomen door Eerste Kamer

03-02-2016 | Bron: belastingdienst.nl en All Arts

De Eerste Kamer heeft het voorstel voor de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) op 2 februari 2016 na stemming aangenomen.

SGP, VVD, PvdA, CDA, 50PLUS, OSF, SP en PVV stemden voor en dat was een ruime meerderheid.

De tijdens de plenaire behandeling op 26 januari 2016 ingediende motie-Rinnooy Kan (D66) c.s. om de behandeling van het wetsvoorstel aan te houden totdat er beter zicht bestaat op de consequenties van de voorgestelde afschaffing van de VAR-verklaring is op 2 februari 2016 na stemming verworpen. ChristenUnie, GroenLinks, PvdD en D66 stemden voor.

Dit betekent dat de VAR per 1 mei 2016 wordt afgeschaft en dat bestaande VAR's dan dus hun geldigheid verliezen. De gevolgen voor de artiestenregeling gaan dan gelijk in. Voor niet-artiesten geldt een overgangsperiode tot 1 mei 2017 waarin bestaande afspraken en werkwijzen kunnen worden beoordeeld en evt. aangepast.

Lees meer over het verdwijnen van de VAR op de site van de belastingdienst: VAR verdwijnt in 2016.