Deze website maakt gebruik van cookies.

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties: behandeling in Eerste Kamer / concept-AMvB voor artiesten

01-10-2015

Er zijn sinds kort twee nieuwe stukken gepubliceerd over de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, namelijk de Memorie van Antwoord (MvA) in de Eerste Kamer én de concept-Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voor artiesten (en gelijkgestelde werknemers).

In de Memorie van Antwoord (MvA) geeft de staatssecretaris antwoord op de eerdere vragen van de Eerste Kamerleden. De VNPF gaat ervan uit dat de Eerste Kamer deze wet in de week van 5 oktober wel gaat goedkeuren.
 
In de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) staan drie belangrijke dingen, namelijk:
een artiest zelf kan kiezen om af te zien van het gebruik van de artiestenregeling;
dat daarvoor een schriftelijke overeenkomst gesloten moet worden;
voordat de betaling voor het optreden wordt gedaan.
 
Verder worden er geen aanvullende voorwaarden genoemd en dat is beter dan wij vooraf verwacht hadden. Met de punten van een schriftelijke overeenkomst kan de VNPF wel leven,  want die kan je gewoon in kopie/pdf bewaren, zoals is toegestaan in algemene zin bij het voeren van een administratie voor de belastingheffing. En dat die overeenkomst moet worden gesloten voor de betaling is al veel beter dan als het voor het optreden had gemoeten. De VNPF verwacht de modelovereenkomsten voor artiesten tevens in week 41 (week van 5 oktober) aan te kunnen bieden bij de Belastingdienst. Met de overige modelovereenkomsten (voor andere zzpers) gaat de VNPF in het najaar aan de slag.
 
De bijlagen kunt u rechts van dit bericht downloaden.