Deze website maakt gebruik van cookies.

Wetenschappelijke basis voor discussie waarde van cultuur

12-10-2017 | Bron: Erasmus Universiteit

Discussies over de waarde voor individu en samenleving van actieve deelname aan kunst en cultuur moeten een wetenschappelijke basis krijgen. Dat stelt bijzonder hoogleraar Betekenis van cultuurparticipatie Evert Bisschop Boele in zijn oratie op 6 oktober 2017 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De leerstoel is ingesteld door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).

Bisschop Boele onderzoekt specifiek actieve participatie in het domein van kunst en cultuur. De focus van de leerstoel ligt op hoe specifieke individuen in hun gedrag, in een tijds- en plaatsbepaalde context, betekenis geven aan cultuur.

Met de leerstoel bevorderen het LKCA en de Erasmus Universiteit Rotterdam de wetenschappelijke belangstelling voor cultuurparticipatie. De leerstoel moet in het bijzonder bijdragen aan het onderzoek naar de betekenis van cultuurparticipatie voor onder meer identiteit, zingeving en sociale relaties in onze geglobaliseerde kennis- en netwerksamenleving. De leerstoel slaat daarbij een brug tussen wetenschappelijk onderzoek en de culturele, maatschappelijke en beleidsmatige praktijk.

Lees hier de hele oratie en hier het artikel.