Deze website maakt gebruik van cookies.

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid adviseert: versterk de culturele sector!

05-03-2015 | Bron: Cultuurpers. Door: Wijbrand Schaap

Zet kunstsubsidie in voor research & development, het aantrekken van durfkapitaal en crowdfunding met publiek geld. Op die manier kan volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) hetzelfde overheidsgeld meer opleveren. 

In een vandaag aan de regering aangeboden 'verkenning' breekt dit adviescollege een lans voor meer durf en inzet vanuit de overheid om de Nederlandse cultuursector te versterken:

'Steeds vaker wordt de culturele sector bevraagd over wat hij kan betekenen voor maatschappij en economie. De aandacht moet echter in de eerste plaats gericht zijn op het versterken van de culturele sector zelf. Alleen dan kan de sector nieuwe uitdagingen het hoofd bieden.'

Voor een doorgaans uiterst voorzichtig en bedachtzaam instituut als de WRR is dat best stevige taal, kortom, en dat werd wel eens tijd. De WRR zet in feite een paar stevige vraagtekens bij het beleid dat cultuurminister Jet Bussemaker (PvdA) en haar voorganger Zijlstra (VVD) op cultuur hebben gevoerd. Zowel de VVD als de PvdA hebben het namelijk over maatschappelijk nut en economisch rendement, en belijden alleen met de mond dat 'kwaliteit natuurlijk voorop moet staan'.

Lees hier het hele artikel.