Deze website maakt gebruik van cookies.

Wetsvoorstel 'Wet invoering Beschikking geen loonheffing'

24-10-2014 | Bron: MKB Nederland

Staatssecretaris Wiebes heeft het wetsvoorstel ‘Wet invoering Beschikking geen loonheffing’ naar de Tweede Kamer gestuurd. De VAR zal worden vervangen door de Beschikking geen loonheffing (BGL) die regelt dat de opdrachtgever medeverantwoordelijk is. 

Dit houdt in dat de opdrachtgever onder voorwaarden met betrekking tot de arbeidsrelatie volledig gevrijwaard is van het inhouden en afdragen van loonbelasting en premie volksverzekeringen en ook geen premies werknemersverzekeringen is verschuldigd.