Deze website maakt gebruik van cookies.

Zeven miljoen voor kunst met maatschappelijke effecten

17-12-2014 | Bron: Rijksoverheid.nl

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap lanceert The Art of Impact, een programma waarbij kunstprojecten die een duidelijk maatschappelijk effect hebben worden onderzocht en gestimuleerd. 

Hoe kan kunst een verschil maken en een bijdrage leveren aan een oplossing voor maatschappelijke vraagstukken? Minister Bussemaker stelt hiervoor € 7 miljoen euro beschikbaar voor de komende twee jaar. 

The Art of Impact is een samenwerking van het ministerie van OCW met de zes publieke cultuurfondsen: Fonds Podiumkunsten, Fonds voor Cultuurparticipatie, Nederlands Filmfonds, Nederlands Letterenfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mondiraan Fonds. 

Lees hier het hele artikel

Bezoek hier de website van The Art of Impact.