Contributie informatie VNPF-festivals 2023

De VNPF-contributie voor festivals wordt gebaseerd op het aantal bezoeken. De contributie is hoger voor festivals met een betaalde entree.

De contributie voor 2023 is in de Algemene ledenvergadering van 20-01-’23 als volgt vastgesteld:

Staffel bezoek per jaar * Contributie gratis Contributie betaald
 < 5.000                                    506,50                                    658,45
 < 10.000                                    658,45                               1.266,25
 < 30.000                                    759,75                               1.874,05
 < 50.000                                    861,05                               2.633,80
 < 100.000                               1.266,25                               3.393,55
 > 100.000                               1.874,05
Gratis festivals Min. aantal bezoeken *                                       3.000
Entree festivals Min. aantal bezoeken *                                       1.500

* Bezoek is het totaal aantal bezoeken over de duur van het festival. Bij een meerdaags festival wordt het aantal bezoekers per dag maal het aantal festivaldagen berekend.

Voorbeelden contributieberekening

  • Een gratis toegankelijk eendaags festival met 28.000 bezoeken betaalt in 2023 759,75
  • Een tweedaags festival met entree met op de eerste dag 10.000 bezoeken en op de tweede dag 15.000 bezoeken, (in totaal 25.000 bezoeken) betaalt in 2023: 1.874,05

Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap kan tot één september van een verenigingsjaar.