Deze website maakt gebruik van cookies.

Wie zijn wij?

De Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) behartigt de collectieve belangen van de poppodia en -festivals van Nederland. Daarnaast streeft het naar bevordering van popmuziek als podiumkunst, professionalisering van de popsector en de ontwikkeling en verbreding van de programmering van poppodia en -festivals.
De VNPF bestaat sinds 30 november 1993 (opgericht onder de naam Vereniging Nederlandse Poppodia - VNP en sinds mei 2006 VNPF) en heeft in augustus 2022 122 leden.

De VNPF oefent als belangenbehartiger van de leden invloed uit op wetgeving en overheidsbeleid zoals de tabakswet, veiligheidsbeleid en auteursrechten. Ook bevordert de VNPF de professionalisering van de popsector door bijvoorbeeld te werken aan collectieve arbeidsvoorwaarden en ARBO-beleid.

De VNPF verzorgt dienstverlening voor de leden, zoals het bedingen van collectieve korting op producten en het verzamelen en documenteren van branchegegevens. In 2002 introduceerde de VNPF het Poppodium Analyse Systeem, waarmee de leden hun bedrijfsvoering kunnen optimaliseren. In 2004 is er een publieksonderzoek onder een geselecteerde groep leden uitgevoerd. Dit onderzoek is in juni 2005 gepresenteerd tijdens het VNP congres 'Poppodia en Publiek'.

Daarnaast organiseert de VNPF bijeenkomsten en werkgroepen waarbij kennis over relevante onderwerpen wordt uitgewisseld. Tenminste vier keer per jaar organiseert de VNPF bijeenkomsten, waaronder de VNPF ledendag in mei, panels tijdens Eurosonic Noorderslag, de uitreiking van de IJzeren Podiumdieren en het Congres Podia en Festivals in september. Tijdens deze verenigingsactiviteiten worden ontwikkelingen gesignaleerd, opinies geïnventariseerd en plannen ontwikkeld.

Wilt u lid worden van de VNPF? Klik dan hier.