Deze website maakt gebruik van cookies.

Beleidsmedewerker

38 (1 fte) uur, Amsterdam | VNPF

Categorie: Beleid


Over de organisatie

De Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF)  is dé brancheorganisatie voor de poppodia en popfestivals in Nederland. Voor de 120 aangesloten leden (denk aan Woo Hah!, Lowlands, Pinkpop, Le Guess Who, Paradiso, 013, Melkweg, TivoliVrdenburg, Vera, Muziekgieterij, Metropool, etc. ) behartigt de VNPF de belangen van de popsector, onderhoudt het contacten met de overheid en organisaties in de cultuursector, bevordert het de kennisoverdracht tussen de leden en streeft het naar professionalisering van de popsector.

Naast de VNPF is er de aparte werkgeversvereniging de WNPF. De WNPF is de Werkgeversvereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals en vertegenwoordigt 24 poppodia. Samen met de Kunstenbond (de vakbond) maakt de WNPF collectieve arbeidsvoorwaarden (een cao) voor medewerkers van de aangesloten poppodia en festivals.

Functie

Werken in het hart van de popsector! De beleidsmedewerker VNPF bekleedt een spilfunctie bij het versterken van de interne samenhang van de vereniging en het bevorderen van contacten tussen de leden. Je werkt zelfstandig, bent het klankbord van de directeur en je representeert waar nodig de vereniging. Je bent met de directeur verantwoordelijk bij het geheel van beleidsontwikkeling en -uitvoering. Je signaleert en analyseert trends, ontwikkelingen binnen de sector en je houdt voeling met de poppodia en festivals over hun behoefte aan ondersteuning en belangenbehartiging. Je adviseert de directeur inzake alle strategische, inhoudelijke, financiële en organisatorische aangelegenheden. Taken zijn verder:

 • Het in samenspraak met de directeur opstellen van project/activiteitenplannen en -begrotingen op het gebied van diverse wet en regelgeving en ander beleid binnen de kaders van het werkplan en de begroting van de vereniging.
 • Mede voorbereiden van de beleidsontwikkeling van de branchevereniging en haar jaarlijkse werkplan en begroting.
 • Organiseren van evenementen/ netwerken/faciliteiten gericht op kennisvergroting en -uitwisseling binnen de vereniging.
 • Leveren van bijdragen aan het relatiebeheer en de communicatie met de leden en andere belanghebbenden/netwerken.

In deze functie ben je tevens bestuurssecretaris van de WNPF. Dit werk concentreert zich rondom het jaarlijks vaststellen van de collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Dit betekent dat je jaarlijks de cao-wensen ophaalt bij leden en de cao-delegatie WNPF ondersteunt en adviseert bij het overleg en onderhandelingen over de cao Nederlandse Poppodia en -Festivals met de vakbond. Belangrijke taken zijn verder :

 • Monitoring en beïnvloeding van het beleid en de ontwikkeling ervan in de sociaaleconomische omgeving van de sector.
 • Afstemming realiseren in de nationale beleidsomgeving: o.a. OCW, SZW, VNG, AWVN, IPO, MKB Nederland, collega-werkgeversorganisaties.
 • (Ondersteunende) dienstverlening op overige werkgeversdossiers zoals arbeidsomstandigheden, sociale zekerheid, beloning directeuren, veiligheid, enzovoorts.
 • Verenigingsbureau in stand houden en verenigingsadministraties uitvoeren, beheer website www.caopoppodiaenfestivals.nl.
 • Binnen financieel mandaat benodigde uitgaven doen, boekhouding verzorgen, jaarstukken opstellen.

Eisen

Gewenst profiel

 • Affiniteit met popcultuur en/of podiumkunstenbeleid.
 • Affiniteit met belangenbehartiging en werkgeversvraagstukken.
 • In staat om zelfstandig te werken en initiatief te nemen, niet bang om knopen door te hakken.
 • Strategisch inzicht en kennis van en ervaring met bestuurlijke en beleidsprocessen.
 • Ervaring in het leggen en onderhouden van nationale/internationale contacten.
 • Organisatorische ervaring.
 • Integer, toont initiatief en bent creatief.

Opleiding/ervaring 

 • HBO of WO – niveau.
 • Enkele jaren werkervaring in vergelijkbare beleidsfunctie.
 • Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
 • Kennis van (podium)kunstenbeleid is een pre.
 • Digitale vaardigheden en kennis van kantoorautomatisering.

Diversiteit
De VNPF hanteert de Code Diversiteit & Inclusie en streeft naar een (cultureel) diverse samenstelling van het personeel.

Geboden wordt

Een uitdagende functie bij een kleine ambitieuze branchevereniging in een team van 4 medewerkers. Een organisatie waar professionaliteit en werkplezier hoog in het vaandel staan. De werkomgeving biedt variatie en uitdaging en geeft ruimte voor creativiteit en initiatief. Een tijdelijk contract met uitzicht op een vaste aanstelling. Conform de cao-NPF (caopoppodiaenfestivals.nl) valt deze functie in schaal 7.

Hoe te reageren

Wil je je graag inzetten voor het behartigen van de belangen van de poppodia en festivals? Voor vragen kunt u contact opnemen met Richtje Sybesma, directeur van binoq atana, via 020 5141380 of per mail via info@binoq.nl.

Belangstellenden kunnen hun CV en motivatie voor 20 december 2021 mailen naar binoq atana, via info@binoq.nl o.v.v. sollicitatie beleidsmedewerker VNPF.