Deze website maakt gebruik van cookies.

Medewerker beleid

38 (1 fte) uur, Amsterdam | VNPF

Categorie: Beleid


Over de organisatie

De Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF)  is dé brancheorganisatie voor de poppodia en popfestivals in Nederland. Voor de 120  aangesloten leden (denk aan Woo Hah!, Lowlands, Pinkpop, Le Guess Who, Paradiso, 013, Melkweg, TivoliVredenburg, Vera, Muziekgieterij, Metropool, etc.) behartigt de VNPF de belangen van de popsector, onderhoudt het contact met de overheid en organisaties in de cultuursector, bevordert het de kennisoverdracht tussen de leden en streeft het naar professionalisering van de popsector. 
Deze medewerker zal de bestuurssecretaris worden van de aparte werkgeversvereniging de WNPF.

Op het bureau werken vier mensen, plus vaak een stagiaire.  

Functie

Taken en werkzaamheden
Werkgeversvereniging Nederlandse Popppodia en Festivals (WNPF)

 • Vertegenwoordiging van de WNPF waar relevant
 • Het beheren van het secretariaat van de WNPF:
 • voorbereiding en verslaglegging bestuursvergaderingen;
 • voorbereiding en verslaglegging Algemene Ledenvergaderingen;
 • informeren van leden middels bv. mailings;
 • beantwoorden of doorleggen van vragen van leden;
 • het ondersteunen van en advies geven aan het WNPF-bestuur:
 • signaleren en analyseren van trends, ontwikkelingen en wet- en regelgeving op de diverse terreinen én de behoeftes van de leden;
 • ontwikkelen van beleidsopties;
 • inwinning van extern advies.
 • Jaarlijks ophalen van cao-wensen bij leden en deze vertalen naar een advies aan het WNPF-bestuur.
 • Het WNPF-bestuur adviseren over de interpretatie van de cao.
 • Ondersteuning van de cao-delegatie WNPF bij overleg en onderhandeling over de cao Nederlandse Poppodia en -Festivals met de vakbond in de vorm van:
 • eerste aanspreekpunt zijn voor de vakbond en de vakbondsonderhandelaar in het bijzonder;
 • voorbereiding en verslaglegging vergader- en onderhandelmomenten;
 • adviseren onderhandelaars;
 • beheren helpdesk cao Nederlandse Poppodia en -Festivals, advies over collectieve regeling en aanpalend arbeidsrecht. Beheer website www.caopoppodiaenfestivals.nl. 
 • Vertegenwoordiging en belangenbehartiging WNPF-leden. 
 • Monitoring en beïnvloeding van het beleid en de ontwikkeling ervan in de sociaaleconomische omgeving van de sector. 
 • Afstemming realiseren in de nationale beleidsomgeving: o.a. OCW, SZW, VNG, AWVN, IPO, MKB Nederland, collega-werkgeversorganisaties.
 • (Ondersteunende) dienstverlening op overige werkgeversdossiers zoals arbeidsomstandigheden, sociale zekerheid, beloning directeuren, enzovoorts.
 • Mogelijk maken dat good practices uit de sector uitgewisseld worden.
 • Organiseren van de besluitvorming binnen de vereniging.
 • Verenigingsbureau in stand houden en verenigingsadministraties uitvoeren. 
 • Binnen financieel mandaat benodigde uitgaven doen, boekhouding verzorgen, jaarstukken opstellen.

 

Vereniging Nederlandse Poppodia en –Festivals (VNPF)

 • Het in samenspraak met de directeur opstellen van project/activiteitenplannen en -begrotingen op het gebied van diverse wet- en regelgeving en ander beleid binnen de kaders van het werkplan en de begroting van de vereniging. 
 • Het zelfstandig leiden en ondersteunen van (beleids)projecten. 
 • Het zelfstandig communiceren met leden over het beleid en de uitvoerende taken van de vereniging. 
 • Het signaleren en analyseren van trends, ontwikkelingen en van behoefte aan ondersteuning van de leden. 
 • Voorbereiden van het beleid en herzien van bestaand beleid van de vereniging. 
 • Het versterken van de interne samenhang van de vereniging door het bevorderen van contacten tussen de leden. 
 • Leveren van informatie t.b.v. de beleidsbepaling/besluitvorming. 
 • Het bestuur adviseren. 
 • Zorg dragen voor de uitvoering van het vastgestelde beleid. 
 • Organiseren van evenementen/netwerken/faciliteiten gericht op kennisvergroting en -uitwisseling binnen de vereniging. 
 • In afstemming met de directeur representeren van de vereniging. 
 • Leveren van bijdragen aan het relatiebeheer en de communicatie met de leden en andere belanghebbenden/netwerken. 
 • Mede voorbereiden van de beleidsontwikkeling van de branchevereniging en haar jaarlijkse werkplan en begroting. 
 • Adviseren van de directeur inzake alle strategische, inhoudelijke, financiële en organisatorische aangelegenheden. 

Eisen

De medewerker die wij zoeken heeft: 

 • strategisch inzicht; 
 • idealiter ervaring met arbeidsrechtelijke en/of cao-gerelateerde dienstverlening;
 • kennis van het arbeidsrecht en cao-recht ( zo niet dan ben je in staat je dat snel eigen te maken)
 • ervaring met arbeidsrechtelijke advisering van werkgevers (is een pre); 
 • inzicht in en ervaring met bestuurlijke processen; 
 • kennis van en affiniteit met beleidsprocessen; 
 • coördinerende ervaring; 
 • ervaring in het leggen en onderhouden van nationale/internationale contacten; 
 • een grote mate van zelfstandigheid; organisatorische ervaring. Hij/zij is integer en toont initiatief en is creatief. 

Opleiding/ervaring

 • HBO of WO – niveau. 
 • Enkele jaren werkervaring in vergelijkbare functie. 
 • Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 
 • Ervaring met kantoorautomatisering. 
 • Affiniteit met popcultuur en/of cultuurbeleid. 

Diversiteit

De VNPF hanteert de Code Diversiteit & Inclusie en streeft naar een (cultureel) diverse samenstelling van het personeel. 

Geboden wordt

Een uitdagende functie bij een kleine ambitieuze branchevereniging. Een organisatie waar professionaliteit en werkplezier hoog in het vaandel staan. De werkomgeving biedt variatie en uitdaging en geeft ruimte voor creativiteit en initiatief. Een tijdelijk contract met uitzicht op een vaste aanstelling. Conform de cao-NPF (http://caopoppodia.nl/) valt deze functie in schaal 7. 

Hoe te reageren

De werving wordt begeleid door binoq atana. Voor vragen kunt u contact opnemen met Richtje Sybesma, directeur van binoq atana, via 020 5141380 of per mail via info@binoq.nl.

Gesprekken vinden plaats in de eerste helft van december.

Belangstellenden kunnen hun CV en motivatie mailen naar binoq atana, via info@binoq.nl o.v.v. sollicitatie beleidsmedewerker VNPF