Deze website maakt gebruik van cookies.

Voorzitters en leden externe adviescommissie(s) Keunst & Kultuer

variabel uur, Leeuwarden | Provincie Fryslân
http://www.fryslan.frl

Categorie: Beleid


Over de organisatie

De provincie Fryslân streeft naar een bloeiend cultureel klimaat in Fryslân en een sterke infrastructuur voor kunst en cultuur. Om deze doelstellingen te realiseren, werken wij aan een nieuw cultuurbestel voor de periode 2021-2024. 

Functie

De provincie zoekt onafhankelijke leden voor externe adviescommissies die de meerjarige subsidieaanvragen voor deze periode zullen beoordelen. De commissies komen in het najaar van 2019 voor het eerst samen; de daadwerkelijke beoordelingsprocedure vindt plaats in 2020.

Eisen

Taken en verantwoordelijkheden

·        Het deelnemen aan de startbijeenkomst van de commissie om samen met de provincie het beoordelingskader operationeel te maken

·        Ter voorbereiding: het lezen en beoordelen van aanvragen voor meerjarige subsidies op basis van de gestelde voorwaarden en criteria

·        Het deelnemen aan minimaal drie commissievergaderingen (in de eerste helft van 2020) voor de inhoudelijke bespreking en gezamenlijke beoordeling van de aanvragen en het formuleren van de adviezen

·        Het toetsen van de adviezen door (onder meer) werkbezoeken aan de aanvragers

·        Het zich op de hoogte stellen van ontwikkelingen binnen het Friese kunst- en cultuurveld en het op regelmatige basis bezoeken van uitingen op het gebied van kunst en cultuur

·        Het waarborgen van integriteit en het vermijden van belangenverstrengeling  

Profiel

·        Gedegen kennis van en ervaring in een van de voornoemde vakgebieden

·        Het vermogen in een team te kunnen functioneren

·        Integrale visie op het functioneren van de sector als geheel

·        Adviserende vaardigheden

·        Het vermogen subsidieaanvragen, beleidsplannen en begrotingen op artistieke en inhoudelijke kwaliteit te beoordelen

·        (Passieve) beheersing van het Fries

·        Het vermogen om visie en oordeel helder te kunnen formuleren en te kunnen onderbouwen 

De commissieleden hebben, naast hun inhoudelijke expertise, kennis van en een visie op:

·        Internationalisering      

·        Landelijke ontwikkelingen

·        Cross-sectorale samenwerking

·        De Friese (en Noord-Nederlandse) kunst- en cultuursector

Van de voorzitters wordt daarnaast verwacht dat zij:

·         Grondig kennisnemen van de opdracht, het beleid, de doelstellingen en de toetsingscriteria van de provincie;

·         Beschikken over leidinggevende kwaliteiten;  

·         Zorgdragen voor de voortgang van de beoordelingsprocedure (in samenwerking met de ambtelijk secretaris);

·          Kunnen functioneren in het spanningsveld tussen aanvragers en overheid.

Geboden wordt

Wij bieden een vergoeding per dagdeel/vergadering, een vergoeding voor voorbereidende werkzaamheden en een reiskostenvergoeding.

Hoe te reageren

Sollicitaties, bestaande uit een motivatiebrief en cv, ontvangen wij graag per e-mail: cultuur@fryslan.frl De vacature sluit op 14 juni 2019. Op basis van de ingezonden sollicitaties wordt een selectie gemaakt van kandidaten die wij zullen uitnodigen voor een sollicitatiegesprek. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Lamijne Plat via telefoonnummer 06 25071356 en worden gekeken bij ‘Cultuur, Taal en Onderwijs’ op www.fryslan.frl/beleidsthemas. We streven ernaar de sollicitatiegesprekken voor het zomerreces te voeren. 

De provincie streeft naar een diverse commissie, die verschillende culturele achtergronden herbergt. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet gewaardeerd.