Deze website maakt gebruik van cookies.

Bestuurslid met financien in zijn portefeuille

6 to 8 vergaderingen per jaar uur, Zoetermeer | Cultuurpodium Boerderij
www.cultuurpodiumboerderij.nl

Categorie: Bestuur


Over de organisatie

Cultuurpodium Boerderij bestaat ruim 40 jaar en staat in het Nederlandse popcircuit bekend als een poppodium met een eigenzinnige programmering en een sterk eigen profiel. Dit heeft ertoe geleid dat de naam zelfs internationaal gezien van betekenis is. Cultuurpodium Boerderij levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de culturele identiteit van Zoetermeer. Cultuurpodium Boerderij is een stichting met een bestuur bestaande uit zes onbezoldigde leden, een directeur, een staf van zeven werknemers in loondienst en een team van ruim 120 vrijwilligers.

Functie

Stichting Cultuurpodium Boerderij, het poppodium van Zoetermeer, is vanwege het aflopen van de zittingstermijn van één van de bestuursleden op zoek naar een financieel deskundig bestuurslid. Het bestuur van Cultuurpodium Boerderij is een gedreven, professioneel, informeel en strategisch team, dat de eigen expertise vrijwillig inzet voor het succes en de continuïteit van het poppodium. Bestuursvergaderingen vinden eens in de zes weken plaats. Er zijn een directie- en bestuursreglement opgesteld, waarin de hoofdlijnen qua verantwoordelijkheid zijn vastgelegd. Cultuurpodium Boerderij werkt volgens de Code Cultural Governance. Zie de principes op http://www.governancecodecultuur.nl/

Eisen

Een bestuurslid met: kennis en ervaring op het gebied van financiën de capaciteit om een financiële evaluatie te maken en verantwoording af te leggen affiniteit met de culturele-/muzieksector enige bestuurlijke ervaring ervaring op het gebied van het nemen van strategische keuzes een netwerk in de culturele-/muzieksector kennis van beleidsbepaling een open instelling; in staat is feedback te geven en te ontvangen een betrokken en kritische houding ten aanzien van rapportages en de jaarbegroting motivatie om tijd te investeren in de uitvoering van de bestuurstaken affiniteit met het programma van Cultuurpodium Boerderij bereidheid tot het informeel bezoek aan de concerten

Geboden wordt

Het betreft hier een onbezoldigde functie

Hoe te reageren

Reacties t.a.v. Arie Verstegen, directie@boerderij.org