Deze website maakt gebruik van cookies.

Bestuursvoorzitter Poppodium Bibelot

uur, Dordrecht | Bibelot
https://bibelot.net/vacature-bestuursvoorzitter/

Categorie: Bestuur


Over de organisatie

Poppodium Bibelot bestaat 50 jaar en heeft een rijke historie, zowel in de regio Drechtsteden als daarbuiten. Met de verhuizing naar het Energiehuis is Bibelot het grootste poppodium tussen Den Haag en Tilburg geworden.  De capaciteit, het voorzieningenniveau en het Energiehuis bieden grote kansen voor de ontwikkeling van Bibelot. De voorzitter die Bibelot zoekt, draagt hier op bestuurlijk niveau aan bij.

De directeur geeft leiding aan de organisatie, die bestaat uit een klein professioneel team en meer dan 100 vrijwilligers.

Functie

Het bestuur van Bibelot
·         opereert op afstand
·         stuurt op strategische ontwikkeling van de organisatie en haar positie in het lokale en nationale cultuurlandschap
·         volgt de code Cultural Governance
·         ziet toe op de uitvoering van het beleid
·         is klankbord en sparringpartner van de directeur

 

Eisen

De beoogde voorzitter
·         heeft ruime bestuurlijke ervaring
·         beweegt zich eenvoudig in de cultuursector en haar politieke context
·         brengt expertise in op het gebied van strategische organisatieontwikkeling

Geboden wordt

Het bestuurslidmaatschap is een onbezoldigde functie. Een onkostenvergoeding is mogelijk. Het bestuur vergadert ongeveer 9 keer per jaar (’s avonds).

Hoe te reageren

Uw motivatie en CV stuurt u naar d.vanwijngaarden@bibelot.net. Onderdeel van de selectieprocedure is een gesprek met een vertegenwoordiging van het bestuur en de directeur.