Deze website maakt gebruik van cookies.

Twee leden voor de Raad van Toezicht

n.v.t. uur, Alkmaar | Poppodium Victorie
www.podiumvictorie.nl

Categorie: Bestuur


Over de organisatie

Poppodium Victorie is met 370 activiteiten en 70.000 bezoekers de ontmoetingsplek voor de inwoners van Alkmaar en de regio die op zoek zijn naar beleving van popcultuur in brede zin.  Een plek met een stimulerend klimaat waarbinnen, naast de gevestigde namen, ruimte wordt geboden aan lokaal en regionaal talent. Het podium is herkenbaar en heeft sinds 2017 een nieuw en uiterst modern pand in het centrum van de stad. 

Poppodium Victorie heeft een compacte organisatie van 15 betaalde medewerkers (11 fte) en 170 vrijwilligers. Het podium ontvangt structureel subsidie van de gemeente Alkmaar.

Functie

Poppodium Victorie zoekt per 1 april 2019

Twee leden voor de Raad van Toezicht

Besturingsmodel

Naast de toezichthoudende taak dienen de leden van de Raad over het vermogen en de attitude te beschikken om de directeur/bestuurder als klankbord terzijde te staan. De cyclus van cultural governance vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording binnen Poppodium Victorie.

Uitdagingen

Belangrijk strategisch thema voor de komende jaren is de versteviging en doorontwikkeling van de culturele en financiële positie.

In 2019 wordt het huidige ondernemingsplan geëvalueerd en aangescherpt.

Eisen

Algemeen profiel lid Raad van Toezicht

  • HBO/academisch denk- en werkniveau

  • Affiniteit en ervaring met de popmuziekcultuur en/of leisure-/hospitality-branche

  • Ondernemend, creatief en innovatief

  • Kennis van en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en toezichthouding

  • Beschikking over een actief en relevant netwerk

  • Brede maatschappelijke betrokkenheid

In verband met de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht zoeken wij:

  • Een jurist, met bij voorkeur speciale kennis van privaatrecht en bestuursrecht.

  • Een ervaringsdeskundige op het terrein van culturele programmering en cultuurbeleid, bij voorkeur popcultuur.

Geboden wordt

Benoeming vindt plaats voor een periode van drie jaar en kan eenmaal worden verlengd.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor onkosten.

Er is sprake van een jaaragenda met doorgaans zes vergaderingen per jaar.

 

Hoe te reageren

Voor meer informatie over deze vacatures kunt u per e-mail contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht,
de heer H.C.A. Kolen, huub@huubkolen.nl.

Voor meer informatie over de organisatie kunt u contact opnemen met mevrouw J.C. Warries, directeur/bestuurder onder nummer
072 3033700 of judith@podiumvictorie.nl

Verdere informatie op www.podiumvictorie.nl.

Reageren

Uw sollicitatie kunt u tot uiterlijk 15 januari 2019 sturen naar de Stichting Poppodium Victorie, Pettemerstraat 5, 1823 CW, Alkmaar, ter attentie van de heer H.C.A. Kolen onder vermelding van “vacature Raad van Toezicht”, of per mail naar huub@huubkolen.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld