Deze website maakt gebruik van cookies.

Directeur Gebr de Nobel

Full Time uur, Leiden | Gebr De Nobel

Categorie: Directie


Over de organisatie

Gebr. de Nobel is het podium van Leiden en de wijde regio en streeft ernaar muziekliefhebbers, muziekmakers en organisatoren met elkaar te verbinden. Gebr. de Nobel biedt een divers laagdrempelig programma met een breed spectrum aan genres en stijlen, gericht op diverse leeftijdsgroepen. Daarnaast is Gebr. de Nobel een benaderbare organisatie die openstaat voor nieuwe initiatieven en ideeen en ruimte biedt aan talent op en achter het podium.

Gebr. de Nobel is sinds december 2014 gehuisvest op de plek van een voormalig fabriekscomplex gebouwd in 1850. In het moderne nieuwbouwpand zijn diverse zalen; de grote zaal met ruimte voor 750 bezoekers, de kleine zaal voor 200 bezoekers en de in 2021 nieuw ontwikkelde cafe? zaal voor 150 bezoekers.

De afgelopen jaren 2020 en 2021 waren als gevolg van Covid-19 uitzonderlijke jaren maar Gebr. de Nobel heeft de tijd goed gebruikt door de grote zaal te vernieuwen, de cafezaal te ontwikkelen en diverse professionaliseringsslagen door te voeren.

De Gebr. de Nobel is momenteel op zoek naar een nieuwe directeur die het podium de komende jaren kan laten uitgroeien tot een cultureel divers, toegankelijk, professioneel, financieel gezond en breed gedragen poppodium. 

Functie

Als directeur ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van Gebr. de Nobel. Dat betekent dat je goed moet kunnen schakelen tussen de verschillende afdelingen: Programmering en productie, Marketing en promotie, Finance en administratie, Horeca en gebouwbeheer, Personeel en vrijwilligers. Je speelt vooral ook een belangrijke rol in het verbinden van die afdelingen door het nemen van besluiten en managen van mensen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het opstellen en de uitvoering van het meerjarenplan en bijbehorende begroting. Je voert dit beleid uit in samenspraak met en gesteund door de Raad van Toezicht. Je bent het gezicht van Gebr. de Nobel naar buiten toe, richting alle stakeholders binnen de regio zoals Gemeente Leiden, andere culturele organisaties en het bedrijfsleven.

Je bent verantwoordelijk voor: Personeel en (interne) organisatie

 • -  De dagelijkse leiding van de organisatie met circa 12 medewerkers en 200+ enthousiaste en betrokken vrijwilligers,

 • -  Het houden van periodieke functionerings- en beoordelingsgesprekken met medewerkers,

 • -  Het waarborgen van een goede dienstverlening,

 • -  Het efficient en effectief laten functioneren van de organisatie.

Programma, bezoekers en marketing

 • -  Aansluiten bij Cultuurvisie Leiden - het genereren van een breder en ander publieksbereik door meer diversiteit in programmering, op het podium, in het publiek en onder het personeel,

 • -  Het ontwikkelen van een visie op de strategie van de organisatie, waaronder ook het artistieke en zakelijke beleid voor zowel de korte als lange termijn,

 • -  Het zorgdragen voor een divers programma wat aansluit bij de Cultuurvisie Leiden, netwerken in de regio Leiden en dat in lijn is met de jaarlijkse uitvoeringsovereenkomst (UVOK),

 • -  Het ontwikkelen van een marketing-, sponsor- en publiciteitsbeleid,

 • -  Stimuleren van vernieuwing en aansluiting bij cultuurontwikkelingen, met name bij de jeugd, en aandacht voor Leidse Makers,

 • -  Het doorontwikkelen van een gezond draaiende horeca-afdeling.

  Financien en investeringen

  • -  Samen met het hoofd finance/operationele zaken de jaarlijkse begroting en budgettering opstellen,

  • -  Het opstellen van een meerjarenbegroting en investeringsplanning en de verantwoording hiervan aan de Gemeente Leiden en de Raad van Toezicht,

  • -  Het forecasten en monitoren van de financie?le prestaties van De Gebr. de Nobel en het tijdig signaleren van eventuele problemen,

  • -  Het samenstellen van de jaarrekening samen met het hoofd finance/operationele zaken en de boekhouder en de verantwoording hiervan aan de controlerend accountant,

  • -  Het opstellen van het jaarverslag incl. de jaarrekening voor de jaarlijkse subsidie verantwoording richting de Gemeente Leiden,

  • -  Het tijdig opstellen en indienen van subsidieaanvragen.

   Externe relaties

   • -  Het gezicht van De Gebr. de Nobel en het uitdragen van het beleid van het podium aan alle stakeholders binnen de regio Leiden en daarbuiten,

   • -  Gesprekspartner namens Gebr. de Nobel richting de Gemeente Leiden en de verantwoordelijke wethouder,

   • -  Vertegenwoordiging van Gebr. de Nobel in relevante bijeenkomsten en vergaderingen zowel in het culturele veld van Leiden als breder in het land,

   • -  Het aanvragen van fondsen en sponsorbijdragen,

   • -  Het bijdragen aan projecten in de buurt en samenwerkingen met opleiders uit de regio,

   • -  Neemt het voortouw in mogelijke samenwerkingen op het gebied van programmering en

    marketing met andere middelgrote poppodia in Nederland,

   • -  Samenwerking met Leidse instellingen en podia en lokale programmeurs 

Eisen

Wij zijn op zoek naar een ambitieuze en verbindende directeur die van aanpakken weet. Je hebt ervaring in het leiden van een soortgelijke organisatie en bij voorkeur een achtergrond in de evenementensector en/of horeca. Je bent goed in het formuleren en uitvoeren van de bedrijfsstrategie en het koppelen van artistiek en zakelijk beleid, en laat je daarbij niet afleiden van de (meerjarige) doelstellingen van de Gebr. de Nobel. Je hebt een mensgerichte manier van leidinggeven en beschikt over de benodigde basiskennis van horeca, techniek, muziek, productie, marketing en financien.

Profiel ‘ideale kandidaat’

 • -  HBO- of Academisch niveau

 • -  Heeft enige affiniteit met de Leidse regio

 • -  Is gericht op samenwerken, open, professioneel, sociaal en communicatief vaardig, sluit aan bij

  de cultuur van een podiumorganisatie

 • -  Proactief en ondernemend in het signaleren van en inspelen op feitelijke en verwachte

  (markt)ontwikkelingen en het (mede) vertalen hiervan naar beleid

 • -  Neemt initiatief, durft keuzes te maken, blijft in overleg en levert betrouwbare resultaten

 • -  Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en is een goed netwerker

Geboden wordt

We bieden een salaris conform de cao Nederlandse Poppodia en Festivals en goede secundaire voorwaarden, inschaling vindt plaats op basis van ervaring. Tevens bieden we je de mogelijkheid om relevante trainingen en cursussen te volgen in een persoonlijk ontwikkelplan dat af te stemmen is met de Raad van Toezicht. 

Hoe te reageren

Reageer uiterlijk 14 januari 2022 door je cv en motivatiebrief te sturen naar de voorzitter van de Raad van Toezicht, Petra Borst, via rvtnobel@gmail.com. Voor inhoudelijke vragen kun je ook contact opnemen via dit e-mailadres.