Deze website maakt gebruik van cookies.

CAO NPF

CAO Nederlandse Poppodia en -Festivals
De Werkgeversvereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (WNPF) en FNV Kunsten, Informatie,Entertainment en Media (FNV KIEM) hebben een eerste cao voor de poppodia en -festivals (cao NPF) gesloten die per 1 januari 2009 rechtsgeldig is.

In de cao NPF zijn o.a. branche specifieke afspraken gemaakt over contractvormen, arbeidsduur, werktijden, arbeidspatronen, werken op zon- en feestdagen, pauzeregelingen, gebroken diensten, etc.

De cao NPF is een kader CAO die veel mogelijkheden laat aan de cultureel ondernemer en de OR van de desbetreffende organisatie. Op vrijdag 13 januari 2012 is de CAO met Loon en Functiegebouw ondertekend. In de cao NPF zijn (nog) geen bepalingen opgenomen over een pensioenregeling.

De nieuwe cao is voor twee jaar vastgelegd, 2015 en 2016.

Ga naar de CAO NPF website.

Download de CAO NPF 2015-2016