Deze website maakt gebruik van cookies.

Veiligheid

  • brandveiligheid

    De regelgeving omtrent brandveiligheid gaat op de schop. De regelgeving was voorheen onduidelijk mede omdat er geen uniform document of besluit hieromtrent was.

  • Gehoorschade

    Genieten van muziek zonder daarbij onherstelbare schade op te lopen. De VNPF en de Vereniging Van EvenementenMakers (VVEM) hebben op 30 juni 2016 het Tweede Convenant Preventie Gehoorschade getekend. 

  • Veiligheid en Aansprakelijkheid

    Veiligheid heeft niet alleen te maken met brandveiligheid of gehoorschade maar er komt ook een stukje aansprakelijkheid bij te kijken. Aansprakelijkheid als werkgever ten opzichte van je werknemer en van poppodium ten opzichte van de artiest en publiek.