Save the date, schrijf je in en beleef CPFE 2023 live!
Popmuzieksector krijgt impuls met nieuwe onderzoeks- en innovatieagenda
Single-use plastics (SUP) wetgeving: vind meer informatie op minderwegwerpplastics.nl
© Magda Ehlers

Popsector agendeert inkomenskloof: Staatssecretaris Uslu neemt rapport in ontvangst op ESNS

Staatssecretaris Uslu neemt rapport in ontvangst op Eurosonic Noorderslag (ESNS). Het programma fairPACCT organiseert voor beroepsgroepen in de culturele sector overleg om te komen tot heldere afspraken over gepaste en eerlijke beloning. De eerste van deze overleggen, de zogenaamde ketentafels, startte vorig jaar voor popmusici tijdens ESNS 2022. De ketentafel popmusici presenteert, na een jaar onderling overleg een analyse van de inkomenskloof tussen de actuele gages en een passend en eerlijk honorarium (fair pay). De analyse en de rapportage is gedaan door adviesbureau Berenschot.
Lees meer

Poppodia en -Festivals in Cijfers

De VNPF publiceert sinds 2004 elk najaar branchegegevens van de aangesloten poppodia, die zijn verzameld middels het Poppodium Analyse Systeem (PAS). Dit betreft een overzicht van de spreiding, activiteiten, bezoeken, medewerkers, werkuren, inkomsten en uitgaven van de poppodia. Sinds 2014 publiceert de VNPF daarbij ook de beschikbare gegevens van de aangesloten popfestivals. Deze cijfers worden gepresenteerd in de jaarlijkse publicatie ‘Poppodia en -Festivals in Cijfers’. Deze branchegegevens zijn cruciaal voor representatie en belangenbehartiging van de podia en festivals.
Lees meer

Met deze zes punten wil Kabinet flex terugdringen

Het kabinet heeft het advies van de SER van 2 juni 2021 voor een beter werkende arbeidsmarkt (SER-MLT) in overleg met sociale partners technisch uitgewerkt en zet het wetgevingstraject nu in gang. Dat heeft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de Tweede Kamer 3 april in een brief laten weten. De maatregelen moeten zorgen voor meer inkomenszekerheid voor specifieke groepen, bijvoorbeeld door een einde te maken aan eindeloze ketens van tijdelijke contracten.
Lees meer

Onderwerpen

Onze leden

Poppodium C.
Bevrijdingsfestival Overijssel
Into The Great Wide Open
Popronde
Oranjepop
PAARD
Bevrijdingsfestival Fryslân
Bospop
Merleyn
Mezz
Naar overzicht