Governance Code Cultuur

Laastste update op 20 maart 2023

De Governance Code Cultuur biedt een normatief kader voor goed bestuur en toezicht in culturele pop organisaties.

Goed bestuur en toezicht

Governance gaat over het besturen en de continuïteit van poppodia en popfestivals. Daarnaast speelt governance een belangrijke rol in het vertrouwen en de legitimiteit die poporganisaties in de buitenwereld genieten. Bewust omgaan met governance is essentieel voor de versterking van poporganisaties en voor een gezonde popsector.

Acht principes

Ontdek de 8 principes van de Governance Code Cultuur 2019 en hoe je ze in de praktijk kan toepassen. De toelichting geeft aan hoe je de Code gebruikt en het voorwoord geeft inzicht in de ontwikkelingen die tot de nieuwe thema’s in de Code hebben geleid.