Over VNPF

De VNPF en haar leden dromen van live popcultuur voor iedereen!

Om dat te bereiken draagt alles wat de VNPF en haar leden doen bij aan het creëren van optimale omstandigheden voor live popcultuur voor iedereen: van amateuristische kunstbeoefenaar, tot topartiest, van alle soorten collega’s tot vrijwilliger en van alle soorten bezoekers tot fanatieke fans.

We genieten veel met het live presenteren van popcultuur

Het is onze overtuiging dat we veel te oogsten en te genieten hebben met live popcultuur. Popcultuur draagt bij aan culturele ontwikkeling van mensen, het vormt identiteit, het draagt bij aan de sociale samenhang in onze samenleving. Het draagt bij aan het vormen van normen en waarden, en aan ons positieve zelfbewustzijn. Live popcultuur helpt in de beschaving, educatie en opvoeding, bij het stimuleren van de economie en is een motor voor creativiteit. Wij maken Nederland mooier, duurzaam en veerkrachtig met goed functionerende poppodia en popfestivals kracht van het presenteren live popcultuur.

De VNPF optimaliseert randvoorwaarden voor aangesloten leden, dit betekent dat er invloed wordt uitgeoefend op relevante beleidsmakers en bestuursorganen

Optimaliseren randvoorwaarden

De VNPF optimaliseert randvoorwaarden voor aangesloten leden, dit betekent dat er invloed wordt uitgeoefend op relevante beleidsmakers en bestuursorganen. De VNPF streeft naar een landelijk, goed geoutilleerd circuit van poppodia en popfestivals, waar (alternatieve) makers zich aan publiek kunnen binden en omgekeerd. De VNPF vindt het belangrijk dat er bij aangesloten leden een sterke artistieke ontwikkeling plaats kan vinden, waarbij het programma uitdrukkelijk als alternatief op de gangbare cultuur wordt gepresenteerd. De VNPF zet zich zodanig in zodat bij leden een sterke professionele organisatieontwikkeling plaats kan vinden. De VNPF draagt bij aan netwerkvorming; kennis en informatie wordt gedeeld en uitgewisseld. Samenwerking wordt gestimuleerd. De VNPF streeft voor een programmering bij aangesloten leden waarbij popartiesten en projecten kunnen worden gepresenteerd en geproduceerd, waarin zoveel mogelijk verschillende mensen zich herkennen.

Belangenbehartiging, dienstverlening en bijeenkomsten

What’s in a name? Goede dienstverlening is een vorm van belangenbehartiging en omgekeerd is dat ook zo. Het hierboven vermelde betekent dat in het belang de VNPF-leden, door het verenigingsbureau invloed wordt uitgeoefend op wetgeving en overheidsbeleid, zoals onder andere cultuurbeleid, Arbowetgeving, belastingen en regelgeving omtrent openbare veiligheid. Daarnaast ontwikkelt het VNPF-bureau prestatie bevorderende diensten voor leden.
Daarnaast sluit het VNPF-bureau collectieve overeenkomsten met leveranciers van diverse (branche specifieke) producten en diensten om korting voor de leden te verkrijgen. Het VNPF-bureau verleent tevens diensten aan de apart opgerichte werkgeversvereniging WNPF, voor de ontwikkeling van een eigen CAO.
Het VNPF-bureau organiseert ook ontmoeting, verbinding en informatieoverdracht via diverse bijeenkomsten. Er zijn online overleggen voor onder andere directies, programmeurs, marketingmedewerkers, horecamanagers en technici van poppodia en -festivals. In januari is de VNPF verantwoordelijk voor diverse sessies tijdens de jaarlijkse ESNS Conferentie in Groningen. De VNPF organiseert ieder najaar in samenwerking met de VVEM het Congres Podia | Festivals |  Evenementen. Een jaarlijkse traditie is ook het uitreiken van de IJzeren Podiumdieren, een soort vakprijzen in de achterban.

Samengevat, bereiken we dit met de volgende kernactiviteiten. De VNPF:

 • Behartigt de belangen van aangesloten leden.
 • Draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van de Nederlandse popsector, podia- en festivalorganisaties in het bijzonder. De vorming van die kwaliteit betreft zowel de organisatie als de programmering.
 • Bevordert deskundigheid onder leden.
 • Vertegenwoordigt poppodia en popfestivals in (inter)nationale overleggen en organisaties.
 • Positioneert en promoot de popsector als een volwaardig onderdeel van de kunst en cultuursector.

De ambities van de VNPF zijn:

 • Gezonde bezoekersaantallen en dito exploitatie.
 • Gezonde, professionele bedrijfsvoering.
 • Excellente programmering en versterkt ‘curatorschap’.
 • Een fair share van de beschikbare (cultuur)subsidies.
 • Het beste club en festivalcircuit ter wereld willen zijn.

Tastbare resultaten die de VNPF en haar leden daarmee realiseren zijn:

 • Een groot en groeiend bereik van de live popcultuur onder de gehele Nederlandse bevolking.
 • Excellente programma’s, waarin ook Nederlands talent acteert en presteert op wereldniveau.
 • Een betere positionering en innovatiekracht van popcultuur in het Nederlandse cultuurbeleid. VNPF-leden zijn een niet weg te denken onderdeel van de culturele infrastructuur van Nederland.