VNPF schept ruimte en koestert talent

Laastste update op 24 oktober 2022

Het VNPF-circuit zet een kwalitatief goed en veelzijdig programma-aanbod neer en draagt bij aan een zo groot mogelijk maatschappelijk bereik. Het maximaal tot wasdom laten komen van talent, waarin niet alleen het bestaande wordt gekoesterd, maar ook het nieuwe wordt omarmd is van groot belang.

De bij de VNPF aangesloten poppodia en popfestivals programmeren vooral popmuziek in de volle breedte. Popmuziek is de belangrijkste drager van popcultuur. Popmuziek is nieuwe cultuur die vaak deel uitmaakt van en terug te vinden is in film, theater, mode, games, grafische vormgeving, andere muziekstromingen, digitale cultuur, beeldende kunst, dans en literatuur. Poppodia en popfestivals presenteren en produceren een mix van niche, experimentele, mainstream en gevestigde artiesten, nationaal en internationaal.

Speelplekken zoals festivals en podia spelen door te programmeren vanuit een artistiek beleid een belangrijke rol in het koppelen van artiesten aan publiek en omgekeerd. Podia en festivals dragen wezenlijk bij aan de zeggingskracht van de vele verschillende soorten popartiesten.

Popmuziek is dé cultuurvorm van de 21e eeuw. Het heeft wortels in verschillende eigenzinnige tegenculturen. Popmuziek is naast een podiumkunst ook een performance kunst. De popsector is een incubator voor artistiek talent dat niet per se past in de canonieke kunstvormen. Het biedt een ‘werkruimte’ voor alternatieve, niet academische cultuurproducenten. Het sluit daarmee goed aan op de veranderende, minder formele manier waarop kunst gemaakt en wordt geconsumeerd. Dit leidt vaak tot vitale, urgente en nieuwe vormen.

Popmuziek is ook sterk verbonden met jeugdcultuur (voor velen is het vaak de eerste kennismaking met ‘professionele’ cultuur). Popmuziek is op allerlei manieren verweven in de samenleving en draagt, naast de intrinsieke waarde, belangrijke maatschappelijke betekenissen in zich op het gebied participatie, talentontwikkeling en economie. Er wordt vaak programma gepresenteerd dat zich rekenschap geeft van relevante ontwikkelingen in de maatschappij. Popkunstenaars reflecteren ook vaak op die ontwikkelingen.

Podia en festivals dragen wezenlijk bij aan de zeggingskracht van de vele verschillende soorten popartiesten.

Poppodia en -festivals zijn ook sterk verbonden met nachtcultuur. Naast economische waarden heeft de nachtcultuur ook een sociale waarde (meer dan louter een hedonistische vrijplaats). Deze bestaat bijvoorbeeld uit het bieden van een veilige plek waar ideeën en creativiteit uitgewisseld en ontwikkeld kunnen worden. Bijvoorbeeld voor en door de LGBTQ2+ community. Nachtcultuur speelt een rol in het ontdekken, vormen en uiten van identiteit.

Festivals en podia zijn dus niet alleen artistiek interessant, ze zijn belangrijk voor de samenhang in de samenleving. Bezoekers kweken en oogsten er solidariteit. Het zijn oefenterreinen. Poppodia en -festivals zijn plekken van ontmoeting, verbinding en bijzondere ervaringen. Naast ontspanning bevorderen ze bovendien reflectie en debat. Daarnaast dragen ze ook bij aan actuele, maatschappelijke opgaven als kansengelijkheid, identiteit en een florerende economie.

De VNPF positioneert. Steun in de vorm van subsidie is daarbij achtergebleven in ieder geval flink scheefgegroeid in vergelijking met andere deelsectoren in de cultuur. Grote delen van de popsector, zoals bijvoorbeeld popartiesten en een groot deel van de festivals bijvoorbeeld ontvangen helemaal geen subsidie. Mede daardoor is de popsector een domein waarin het (cultureel) ondernemerschap sterker aanwezig is dan in veel andere subdomeinen in de cultuur. De poppodia en -festivals leven voor het overgrote deel van de inkomsten die zij zelf verwerven. Zij denken daardoor minder afhankelijk te zijn van subsidie, maar zijn daardoor ook steeds minder vaak genoodzaakt hun artistieke koers en/of hun maatschappelijk belang te expliciteren. De capaciteit om de artistieke en maatschappelijke kwaliteit en signatuur te verwoorden ‘slijt’ langzaam uit de sector.

Festivals en podia zijn niet alleen artistiek interessant, ze zijn belangrijk voor de samenhang in de samenleving.