Deze website maakt gebruik van cookies.

zondag 28 augustus 2022

  • Paradisodebat 2022


    Paradiso, Amsterdam

    Op 28 augustus organiseren Kunsten '92, Paradiso, ACI (directieoverleg Amsterdamse culturele instellingen) en de Akademie van Kunsten dit jaarlijkse podium waar kunstenaars, politici en publiek uit het hele land met elkaar in gesprek gaan over urgente thema’s, zoals de noodzakelijke verbindingen tussen kunst, cultuur en samenleving.