VNPF beïnvloedt en positioneert

Laastste update op 24 oktober 2022

Het Nederlandse circuit, gevormd door VNPF-leden, is uniek en draagt bij aan de ontwikkeling van popkunstenaars in verschillende fasen van hun ontwikkeling. De VNPF richt zich daarom op podia en festivals die actief programmeren. Popmuziek en het maken van programma’s is kunst.

Het publieke belang, de waarden van popcultuur en muziek als cultuuruiting van de 21e eeuw kent nog geen stevig fundament in de cultuurpolitiek.

Het belang van popmuziek wordt nog niet altijd goed (h)erkend. Dat blijkt uit de beperkte gemeenschapsmiddelen die dit deel van de cultuursector ontvangt en tevens het gemak waarmee het subsidie steeds ter discussie wordt gesteld. Een steviger draagvlak bij publiek en politiek is noodzakelijk. Ook organisaties die geen subsidie willen ontvangen, moeten ook hun waarde kunnen uitleggen, willen ze op andere vlakken, bijvoorbeeld bij het verkrijgen van een evenementenvergunning, medewerking krijgen van overheden en burgers.

De VNPF positioneert popmuziek, in al zijn verschijningsvormen, als een kunstvorm.

De VNPF wil volksvertegenwoordigers, politieke partijen, ambtsdragers zoals ministers, staatssecretarissen, burgemeesters, wethouders en gedeputeerden van provincies voeden met informatie over poppodia en popfestivals zodat zij het belang van VNPF-leden kunnen meewegen in de besluiten die worden genomen en die onze sector raken. De VNPF positioneert popmuziek, in al zijn verschijningsvormen, als een kunstvorm. Dat zegt niets over de manier waarop dat wordt gefinancierd.

De VNPF richt zich hierbij op de ontwikkelingen in het cultuurbeleid, maar ook daarbuiten. De VNPF onderneemt, indien nodig, actie op urgente thema’s die in de popsector spelen en die het belang van de individuele organisatie overstijgen. Doel is het versterken van de positie van de popsector als geheel, maar in het bijzonder de VNPF-leden, door leden te informeren over beleidswijzigingen, ze te raadplegen over hun ervaringen en behoeften, om hier vervolgens aandacht voor te vragen. De beleidscycli van het ministerie van OCW en het Fonds Podiumkunsten zijn belangrijke processen waar de VNPF zicht toe verhoudt. Verschillende ministeries, de Raad voor Cultuur, het Fonds Podiumkunsten en de cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) zijn belangrijke gesprekspartners.

Belangrijk voor de beïnvloeding van de politieke en publieke opinie is een succesvolle woordvoering en persbenadering. Standpuntbepaling is hierin belangrijk om als vereniging sterk naar buiten te kunnen treden. De VNPF zal altijd leden betrekken bij het formuleren van standpunten.