VNPF investeert in en deelt kennis

Laastste update op 24 oktober 2022

De VNPF agendeert relevante onderwerpen, bespreekt en deelt en deze met de leden en externen waardoor de deskundigheid in de popsector, maar ook de kennis over ons buiten onze sector toeneemt. De VNPF investeert, indien van belang, in verbreding van kennis over domeinen waarin de rol van aangesloten leden groeit.

Dit uitgangspunt is in zekere zin ook instrumenteel en dienstbaar aan de andere uitgangspunten. Los daarvan, de VNPF zal doorgaan met op de juiste momenten relevante onderwerpen agenderen, bespreken en delen met de leden en externen waardoor de deskundigheid in de sector, maar ook de kennis over onze sector buiten ons veld toeneemt.

De VNPF wil daarom:

  • kennis en kunde van medewerkers in onze sector vergroten (inclusief vrijwilligers);
  • het delen van kennis en ervaringen tussen podia en festivals mogelijk maken;
  • bijeenbrengen van informatie, ervaring en competenties die bijdragen aan het behartigen van belangen en de ontwikkeling van passend beleid dat ten goede komt van aangesloten leden;
De VNPF is ook een collectief dat voor ieder individueel lid gunstiger condities kan creëren om in te werken. Dit kan door gezamenlijke inkoop, collectieve overeenkomsten en bijvoorbeeld gedeelde investeringen in onderzoek en ontwikkeling. De VNPF biedt zoveel mogelijk medewerking en hulpverlening aan de leden en biedt leden kennis aan die helpt bij het oplossen van dagelijkse problemen in de bedrijfsvoering. De VNPF wil een kenniscentrum zijn waar kennis vanuit de sector maar ook van externe deskundigen ontsloten wordt.

De VNPF wil een kenniscentrum zijn waar kennis vanuit de sector maar ook van externe deskundigen ontsloten wordt.