VNPF organiseert en verbindt

Laastste update op 24 oktober 2022

De popsector is een bruisende sector, waar mensen werkzaam in die sector zich verbonden voelen met elkaar. De VNPF brengt aangesloten leden en andere belanghebbenden en betrokkenen samen en verbindt deze. De VNPF draagt bij aan netwerkvorming.

De essentie van verenigen is het bundelen van krachten, het ontmoeten, het onderdeel van iets uitmaken en het delen. De VNPF bouwt aan een sterke band tussen leden. Er zal worden nagedacht over een nieuwe vorm van een ledenplatform, vanuit de gedachte dat een dergelijk platform bijdraagt aan een sterkere sector. De nieuwe governance structuur van de vereniging heeft als gevolg dat leden niet via het bestuur maar via (inspraak)commissies wordt georganiseerd. De VNPF wil een wendbare en samenwerkende organisatie zijn die streeft naar een duurzaam beleid in dienst van haar leden, gebaseerd op betrouwbaar financieel beheer en deskundigheid.