Belastingen

Laastste update op 20 oktober 2022

Belasting is een rechtsband tussen de overheid en een rechtssubject (de belastingplichtige, in het geval van de VNPF-achterban zijn dat organisaties) waarbij een heffing of prestatie wordt opgelegd ten behoeve van een overheid met als doel in de openbare uitgaven te voorzien. Belastingen worden geheven op grond van wetten en reglementen.